Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Agentúra MaKiLe, s.r.o.
Hrobáková 2480/22
851 02 Bratislava

IČO: 479 535 43
DIČ: 202 415 9093
zapísaná v OR kresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 101188/B
Nie sme platcami DPH.

Bankové spojenie:
Tatra Banka - 2941463751/1100
SK9511000000002941463751
TATRSKBX

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX 5, 82007 Bratislava 27.

Kontakt:

obchod@makile.net

+421 911 902 982

Osobný odber:

Rozprávkový Gašparko
Topoľčianska 20/22
851 05 Bratislava

(vchod pod terasou od Jantárovej cesty)

Osobný odber je potrebný vopred dohodnúť.
Tovar je možné väčšinou vyzdvihnúť počas pracovných dní medzi 10:00 - 17:30.